Privacyverklaring


Versie 2.1 – 30-09-2020

Deze applicatie is van Jobport. Met onze software ondersteunen we het digitaal begeleiden en bemiddelen van kandidaten naar passend werk. Hiervoor maken professionals (waaronder loopbaanadviseurs), werkzoekenden en werkgevers gebruik van de applicatie.

Als je onze applicatie gebruikt, verwerken wij je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

1. Wie is wie?

Lees je in deze privacyverklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’, dan bedoelen we hiermee jou als gebruiker van de online applicatie. Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Jobport BV (de Bogert 1, 5612 LX, in Eindhoven). Jobport is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60990775.

De organisatie die jou uitnodigt voor de applicatie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in de applicatie worden vastgelegd. Wij hebben een overeenkomst met deze organisatie en treden hierbij op als ‘verwerker’ van jouw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens houden we bij en waarom?

Klanten

Van klanten slaan we de gegevens op die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk daarbij aan de naam van je organisatie, het adres, KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer. Ook slaan we de gegevens op van betrokken contactpersonen binnen je organisatie, waaronder naam en e-mailadres. Werk je zelf met onze applicatie? Dan slaan we ook de gegevens op van jou als professional (zie hieronder).

Professionals en werkgevers

Maak je als professional of werkgever gebruik van onze applicatie, dan slaan we je naam, postcode, contactgegevens, profielgegevens en gebruiksgegevens op. Dit doen we om te kunnen voldoen aan onze overeenkomst.

Kandidaten

Maak je gebruik van onze applicatie als kandidaat, dan verwerken we je naam, adres, woonplaats, contactgegevens en gebruiksgegevens. Daarnaast kunnen de volgende gegevens worden verwerkt, doordat je deze gegevens bijvoorbeeld in je profiel invult:

 • welke social media sites je gebruikt
 • je arbeidsverleden
 • opleidingshistorie
 • vaardigheden
 • interesses
 • toepasselijke regelingen
 • beschikbaarheid
 • sollicitatiegegevens
 • cursussen en testresultaten.

Je kunt ook zelf allerlei documenten (foto's, video's en meer) en weblinks (zoals naar je homepage) toevoegen aan je profiel. Al deze gegevens gebruiken we alleen maar om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en onze overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Analyse

Ten slotte vinden wij het belangrijk om onze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van onze gebruikers. We zijn dan ook steeds bezig om onze diensten te verbeteren en gebruiken je gegevens om:

 • beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • inzicht te krijgen in trends en statistieken;
 • onze diensten gericht te verbeteren;
 • te analyseren waar eventuele fouten zitten in de applicatie;
 • Soms gebruiken we gegevens om onze algoritmes (stukjes code) en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren. Ook gebruiken we soms analyses of statistische gegevens voor marketing- of communicatie-uitingen zoals brochures of advertenties. De gegevens die we dan gebruiken zijn anoniem.

3. Hoe hebben we jouw gegevens beveiligd?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit zijn de maatregelen die ook in de ISO 27001 en ISO 9001 certificeringen staan. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat we van jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Zo heeft onze website bijvoorbeeld een SSL-certificaat en maken we gebruik van zogenaamde firewalls om misbruik te voorkomen.

4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hebben we je gegevens bijvoorbeeld opgeslagen omdat je de applicatie gebruikt? Dan verwijderen we die in principe zodra je geen gebruiker meer bent van de app. De organisatie die je toegang geeft kan gegevens voor een bepaalde tijd willen of moeten bewaren. Als we volgens de wet je gegevens een bepaalde tijd moeten bewaren, dan houden we ons aan de tijd die in de wet staat.

5. Wie krijgen er toegang tot je persoonsgegevens?

De organisatie die jou toegang heeft gegeven, bepaalt ook wie toegang heeft tot je persoonsgegevens. Voor vragen hierover kun je met hen contact opnemen. Vanuit onze rol als ‘verwerker’ heeft een beperkt aantal mensen binnen Jobport toegang tot jouw gegevens. Dit zijn alleen medewerkers die deze toegang nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. Sommige persoonsgegevens delen we met onze partners. Dit is omdat die bepaalde diensten voor ons verzorgen. Met deze partners hebben we goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Als het kan werken we samen met partners binnen de Europese Unie. Kan dit niet, dan zorgen we ervoor dat je gegevens voldoende beschermd zijn.

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw privacy?

Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je vragen om:

 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
 • persoonsgegevens die niet kloppen te corrigeren, te verwijderen of af te schermen;
 • het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
 • je persoonsgegevens (digitaal) aan jou over te dragen (dataportabiliteit). Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming hebben vastgelegd;
 • ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens;

7. Hoe kun je gebruik maken van deze rechten?

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je verschillende dingen doen:

Via jouw gebruikersaccount of accountbeheer kun je de meeste van je gegevens zien, aanpassen of verwijderen. Anders moet je om gebruik te maken van je rechten contact opnemen met de organisatie die jou toegang heeft gegeven tot Jobport. We hebben namelijk geen zeggenschap over de gegevens die in Jobport zijn opgeslagen en waarvoor wij ‘verwerker’ zijn.

8. Wat kun je doen als je een privacyklacht hebt?

Heb je een klacht over hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan, bespreek dit dan met je contactpersoon. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wat gebeurt er als we deze verklaring wijzigen?

Af en toe passen we de inhoud van onze privacyverklaring aan. Controleer dus regelmatig op deze pagina of we iets hebben veranderd. Deze versie is van 30-09-2020